SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Merkez Patoloji Laboratuvarı makroskopi, rutin histoloji, sitoloji, histokimya, immunhistokimya ve hekim çalışma bölümlerinden oluşmaktadır. Buna ilave olarak hastanelerin tümünde merkez laboratuarla bağlantılı olarak çalışan patoloji üniteleri vardır. Laboratuvar teknik ekipmanları bir gün içinde gelen örneklerin tamamını işleyebilecek kapasitede ve günümüz patoloji uygulamasının gerektirdiği kaliteyi sağlayabilecek düzeydedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Patoloji Bölümü Doktorları


Patoloji Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


Patoloji Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Patolojik incelemenin konusu olan doku ve hücre örnekleri, gerektiğinde, olağan yöntemlere ek olarak histo (sito) kimya, immunhisto (sito) kimya, immunfloresan, FISH gibi bir kısmı ileri teknoloji gerektiren yardımcı teknikler de kullanılarak güncel bilimsel gelişmelere uygun biçimde incelenmektedir.

Patoloji bölümümüz, genetik laboratuarımızla çok yakın bir işbirliği yaparak, PCR veya sitogenetik gibi güncel moleküler patolojik tekniklerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bunların sonucunda da güncel bilimsel gelişmelere uygunluk en üst düzeyde sağlanabilmektedir. Çok değerli bir patoloji uygulaması olan ameliyat sırasında patoloji konsültasyonu “frozen section”, haber verildiği anda patoloji uzmanının ameliyathaneye gelmesini gerektirmektedir. Cerrahın, ameliyatın gidişine karar vermek için ameliyat esnasında bilmesi gereken verileri sağlamaya yönelik bu inceleme bütün ASG hastanelerinde her an yapılabilecek patoloji hizmetleri arasında bulunmaktadır.

Telepatoloji Sistemi

Patoloji çalışmalarındaki standartı daha ileri götürmek için tüm hastane birimleri ile Merkez Patoloji laboratuarı arasında “telepatoloji sistemi” kurulmuştur.Sistem sayesinde merkez ve Acıbadem Grubu Hastanelerindeki laboratuarlar da gerçekleştirilen testlerin makroskobik veya mikroskobik çalışmalarında uç birimdeki hekimle konsültasyon yapılmasına olanak sağlanmaktadır.

Kalite Kontrol

Laboratuarın çeşitli bölümlerinde yapılan işlemler, standart kontrol olguları referans alınarak, incelemenin niteliğine göre, her bir işlem ya da işlem grubu için teknikerler ve sorumlu hekim tarafından kontrol edilmektedir. Pozitif ve/veya negatif standart örneğin uygun sonuçlanmadığı durumlarda, uygunluk sağlanana kadar işlem yenilenmektedir.

Kapasite

Merkez Patoloji laboratuarı, aylık 50.000 civarında biopsi - 60.000 civarında da sitoloji materyalini inceleyebilecek kapasitede düzenlenmiştir. Merkez Patoloji laboratuarı Acıbadem Sağlık Grubu hastaneleri ve tıp merkezlerinin dışında; hastane, klinik ve muayenehanelerden gelen örnekleri de kabul etmektedir.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44