SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİNAcıbadem Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları bölümlerinde, akciğer hastalıklarının tetkik, tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Göğüs Hastalıkları birimimizde tıbbi teknolojinin sağladığı birçok imkândan da yararlanılmaktadır.

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44

Göğüs Hastalıkları Medikal Cihazlar

FLASH CT

Hızlı ve düşük radyasyonlu bir tomografi cihazı olan Flash CT, başta kardiyak ve akciğer taraması olmak üzere vücudun hemen her alanında görüntü sağlayabiliyor. Düşük radyasyon dozu kullanarak çok hızlı çekim yapabilmesi sayesinde, özellikle kardiyak check-up programlarında kullanım kolaylığı sunuyor. 4 saniyede tüm vücut tomografisi, 0,25 saniyede kalp anjiyosu ve 0,6 saniyede nefes tutmadan akciğer çekimi yapıyor. Çekim esnasında hareket özgürlüğü ve kısa çekim süresi ile travma hastaları, çocuk hastalar ve obez hastalar için de kullanım rahatlığı sunuyor.

Göğüs Hastalıkları Bölümü Doktorları


Göğüs Hastalıkları Bölümü Hizmet Noktaları

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44


Göğüs Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Acıbadem Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları bölümlerinde gelişmiş bir solunum fonksiyon laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda akım volüm eğrisi, statik akciğer volümleri, difüzyon kapasitesi, bronkoprovakasyon testi, alerji-deri testi ve bronkoskopi cihazı ile bronkoskopiler yapılabilmektedir. Yoğun bakımda veya serviste yatan hastalara noninvaziv mekanik ventilasyon da uygulanabilmektedir. Ek olarak gelişen teknolojik olanakları yakından izleyerek radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.

Birimimizde verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin bazıları şöyledir:

 • Obstruktif akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Alerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Solunum Fonksiyon Laboratuvarı bünyesinde solunum fonksiyon testleri
 • Bronş tümörleri tanı ve tedavisi
 • Solunum fizyoterapisi
 • Pnömoni
 • Plorezi
 • Bronşit
 • Sarkoidoz
 • Pnomotoraks
 • Pulmoner emboli   

Daha fazla bilgi için: Alo Acıbadem 444 55 44